top of page

   Zespół „Małe Cisy” powstał pod koniec lat 80 przy Klubie Książki   i Prasy „Ruch” z inicjatywy kierowniczki Heleny Żyrek i Ignacego Tyrlika  (Wydarzenia – Z kart historii).

    Od rozwiązania klubu „Ruch”,  zespół działa przy Szkole Podstawowej  w Ciścu. Do 2007 z krótkimi przerwami, był prowadzony przez Czesława Węglarza.

   

      W marcu 2007 roku w Zespole Szkół Publicznych w Ciścu na nowo rozpoczęły się spotkania z dziećmi i młodzieżą, mające na celu naukę tańca ludowego. Kierownikiem i choreografem zespołu została Agnieszka Mocek, natomiast funkcję kierownika muzycznego pełnił Czesław Węglarz. Lata 2007- 2016 to okres wielu sukcesów zespołu (Wydarzenia – Lata 2007-2016).

 

    Od 2016 r. zespół prowadzi Celina Motyka, kierownikiem muzycznym jest Czesław Węglarz.

   Strona, którą Państwo oglądacie, została stworzona z mojej inicjatywy. Jest ona cały czas uzupełniana. Ciągle poszukuję nowych informacji i materiałów. Od 2016 roku, czyli od czasu kiedy przejęłam prowadzenie zespołu, jest uzupełniana systematycznie. W jej redagowaniu pomaga Małgorzata Marchewka.

   

    Jeżeli macie Państwo w domowych archiwach materiały związane z działalnością zespołu "Małe Cisy", zapraszam do podzielenia się nimi.

 

                                                             Celina Motyka

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

Cisiec, ul. Szkolna 6

34-350 Węgierska Górka
 

spcisiec@poczta.onet.pl

Tel: 33 8641416

Opiekun

mgr Celina Motyka

 tel. 500567670

malecisy@gmail.com

bottom of page